facebook s


  Ambulanta Max - Lavrica

  Dolenjska cesta 250
  1291 Škofljica

  Tel.: 01 366 65 44

  Ambulanta Max - Kamnik

  Muzejska pot 2
  1241 Kamnik

  Tel.: 059 940 488


  DELOVNI ČAS

  Lavrica:
  pon.-pet. 8.00 - 19.00

  sob. 8.00 - 12.00

  ned. in prazniki zaprto

  Kamnik:
  
pon.-pet. 13.00 - 19.00
  sob. 8.00 - 12.00

  ned. in prazniki zaprto 

 

  


  DEŽURNI VETERINAR

  Izven delovnega časa lahko
  pokličete dežurnega veterinarja

  na telefon 031 394 678


KJE SMO 

puscica LAVRICA

puscica KAMNIK

 

NETRGOVSKI PREMIKI OSTALIH HIŠNIH ŽIVALI (razen psov, mačk, belih dihurjev in hišnih ptic)

- zakonodaja
- netrgovski premik v Slovenijo:
- iz drugih držav članic EU
- iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU
- netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU

Zakonodaja

Uredba (EU) št. 576/2013(1), ki ureja netrgovske premike hišnih živali, določa tudi ostale živali, ki poleg psov, mačk, belih dihurjev in hišnih ptic spadajo med hišne živali.

V kolikor ne gre za trgovski premik, so hišne živali lahko tudi:

nevretenčarji (razen čebel in rakov, ki so zajeti v členu 8 Direktive 92/65/EGS, ter mehkužcev in rakov iz točk (e)(ii) oziroma (e)(iii) člena 3(1) Direktive 2006/88/ES)
okrasne vodne živali, kot so opredeljene v točki (k) člena 3 Direktive 2006/88/ES in ki so izključene iz področja uporabe navedene direktive na podlagi točke (a) člena 2(1) navedene direktive
dvoživke
plazilci
sesalci: glodavci in kunci, razen glodavcev in kuncev za proizvodnjo hrane, ki so opredeljeni kot »lagomorfi« v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Zahteve za netrgovske premike navedenih hišnih živali, tako med državami članicami kot tudi iz tretjih držav v EU, z evropsko zakonodajo niso usklajene. Potrebno je upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Dne 28. novembra 2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali(2), ki med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali v Slovenijo.

Skladno s 34(3) členom Uredbe (EU) št. 576/2013 so države članice EU pripravile sezname vstopnih mest v EU, kjer pristojni organi preverijo dokumente in identiteto takšnih živali.

Informacije o potovanju s hišnimi živalmi v druge države članice, kot tudi povezave na uradne spletne strani pristojnih organov držav članic EU so na voljo na spletni strani Evropske Komisije (DG Sanco):
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

Potrebno je upoštevati tudi pravila in predpise, ki urejajo področje mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in s tem tudi Uredbo (ES) št. 338/97(3) (t.i. »CITES zakonodaja«). CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Več informacij o CITES je na voljo na spletni strani: http://www.cites.org/


(1) Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003

(2) Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ul RS, št. 85/2014)

(3) Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi____________________________________________________________________________________________________________

Netrgovski premik v Slovenijo

Netrgovski premik v Slovenijo iz drugih držav članic EU*

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz drugih držav članic EU v Slovenijo.

Za namen netrgovskih premikov ostalih hišnih živali iz držav EU mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:
ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).
Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).____________________________________________________________________________________________________________


Netrgovski premik v Slovenijo iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU


Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz tretjih držav ali ozemelj izven EU z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU v Slovenijo.

Za namen netrgovskih premikov ostalih hišnih živali iz tretjih držav mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:
ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).
Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih iz tretjih držav v EU potrebno upoštevati pravila CITES. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).____________________________________________________________________________________________________________


Netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU

Netrgovski premik v druge države članice EU*

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Dostop do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Netrgovski premik izven EU

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v/preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

Povezave do spletnih strani, kjer so na voljo kontaktni podatki pristojnih organov tretjih držav:
Svetovna organizacija za zdravje živali: http://www.oie.int/about-us/our-members/delegates-new/
Ministrstvo za zunanje zadeve: www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU/Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU/Slovenijo še preden zapustite EU.____________________________________________________________________________________________________________Kontakt
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska 22
1000 Ljubljana
telefon: (01) 300 13 00
telefaks: (01) 300 13 56
e-pošta: gp.uvhvvr(at)gov.si