facebook s


  Ambulanta Max - Lavrica

  Dolenjska cesta 250
  1291 Škofljica

  Tel.: 01 366 65 44

  Ambulanta Max - Kamnik

  Muzejska pot 2
  1241 Kamnik

  Tel.: 059 940 488


  DELOVNI ČAS

  Lavrica:
  pon.-pet. 8.00 - 19.00

  sob. 8.00 - 12.00

  ned. in prazniki zaprto

  Kamnik:
  
pon.-pet. 13.00 - 19.00
  sob. 8.00 - 12.00

  ned. in prazniki zaprto 

 

  


  DEŽURNI VETERINAR

  Izven delovnega časa lahko
  pokličete dežurnega veterinarja

  na telefon 031 394 678


KJE SMO 

puscica LAVRICA

puscica KAMNIK

 

KAJ STORITI, ČE ŽIVAL IZGUBITE?

Če se vaša žival izgubi, morate v roku treh dni prijaviti izgubo pri pristojni veterinarski organizaciji oziroma pri najbližjem zavetišču za zapuščene živali. Če tega ne storite v navedenem roku, se šteje, da gre za namerno zapustitev živali, ki je v skladu z Zakonom o zaščiti živali prepovedano ravnanje in se ga kaznuje z globo. (7. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali Ur.l.št. 51/2009, 15. člen Zakona o zaščiti živali, Ur.l.št. 38/2013)


KAJ STORITI, ČE ŽIVAL NAJDETE?

Če najdete zapuščeno domačo žival, morate najpozneje v roku 24 ur najdbo živali prijaviti najbližjemu zavetišču za zapuščene živali ali pristojni veterinarski organizaciji oziroma obvestiti skrbnika, če vam je znan. (7. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali Ur.l.št. 51/2009)

V primeru najdbe poškodovane ali bolne živali zavarovanih prosto živečih vrst obvestite Zatočišče za zaščitene prostoživeče živali (kontakt: 02 876 12 85 ali 041 518 939).

Če gre za poškodovano ali bolno žival, ki spada med divjad, torej lovno vrsto živali, morate obvestiti pristojno lovsko družino. Med divjad spadajo srnjad, jelenjad, mufloni, gamsi, kozorogi, lisice in divji prašiči, nutrije, pižmovke, navadni polhi, alpski svizci, poljski zajci, kune zlatice in belice, jazbeci, rakunasti psi, fazani, race mlakarice, poljske jerebice, šoje, srake in sive vrane.

V kolikor najdete mladiča divje živali (npr. srne), ki vam deluje zapuščen, se ga ne dotikajte in in ga pustite pri miru v naravnem okolju, saj njegova mati gotovo ni daleč.